Srednjovekovna Srbija: Vlastela

Kliknite da štampate stranu


Vlastela


Grb porodice Kosače

Mnoge značajne srednjovekovne porodice su vladale Srbijom. Velikaši su u početku bili potčinjeni dinastiji Nemanjića ali posle smrti Uroša IV ostatak plemstva je podelio srpsku državu na manje delove i međusobno se borio za prevlast. Unutrašnji konflikti i trvenja su slabili srpski srednjovekovnu državu dok su se turske snage spremale na pohod.

Poslednji pokušaj da se srpske državice ujedine je bio 1389. kad je knez Lazar pokušao sa zaustavi tursku najezdu. Srpsko plemstvo se ujedinili pred odlučujuću bitku na Kosovu, 28. juna 1389. godine. Knez Lazar je zarobljen i pogubljen dok je sultan Murat ubijen u toku bitke. I pored svega Turci nisu osvojili Srbiju odmah nakon bitke već posle 70 godina i vladali su sve do 1804. godine.

Kliknite na porodično ime da saznate nešto više o ljudima koji su stvorili ovu zemlju i ostavili nam neprocenjivu kulturnu baštinu.

 


 

www.medieval-serbia.com